“Елика ойл” ЕООД предлага почистване,   калибриране и белене на слънчоглед,   както и обработка на други видове семена  в суров вид.  Елика ойл ЕООД  7500 Силистра, Промишлена зона Запад, e-mail: info@elicaoil.eu